Step 5

Information om operation

Film om operationen

Forreste korsbåndsskade: (ACL)

En forreste korsbåndskade er en hyppig akut idrætskade. Korsbåndet er med til at sikre stabilitet i knæet. Du er blevet tilbudt en operation, fordi dit knæ er så ustabilt at du har problemer med job, sport og andre aktiviteter. Efter operationen vil der gå ca 1 år før dit knæ fungerer optimalt.

Her ses et billede af en operationsstue, der er  4-6 personer på stuen under operationen.

  • Operationen varer ca 1 – 2 timer

OP

 

Risici ved operation

  • Den alvorligste komplikation til en operation er infektion. Det er yderst sjældent (0,2-0,4%) Symptomerne vil være rødme, hævelse, smerter og feber. Kontakt straks læge ved mistanke om dette.
  • Blodprop i benet er en anden alvorlig komplikation, symptomerne vil være diffus hævelse af underben samt rødme. Det kræver hurtig lægebehandling og behandles med blodfortyndende medicin.
  • Du vil som oftest få en ændret følesans i huden omkring arrene.
Region Midtjylland

Dagkirurgisk Afdeling, Center for Planlagt Kirurgi Regionshospitalet Silkeborg